Takk til

Vi vil gjerne takke våre samarbeidspartnere.

Vår hovedsponsor er Grong Sparebank. De er genuint interessert i å støtte opp om den grasrota i lokalområdet og å være en bank for folket. 

 

Vi takker også våre toppsponsorer på hver topp:

 

Krikaberget

 

Sørfjellmyra


Oftenåsen

 

Elveløypa

Svarttjønna


Sandvassheia

  

 

Abrahamvolllen

Kvamsåsrunden

Grønheia

 


Litlklumpen

 

 

 

 

Takker også Steinkjer kommune for at de er med på å gjøre det mulig at vi har gratis deltagelse til grunnskoleelevene i Steinkjer kommune. 

 

 

 

 

Tilbake til hovedside